Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2018> Daha Fazla

Alevilerin aleyhinde konuşanlar sevgisiz, dengesiz insanlar. Böyle insanları hiç kaale almamak gerekir. Alevilik sevgi, dostluk, kardeşlik, aydınlık, modernlik, nezihlik demektir. Aleviler asil ve vefalı insanlardır. Alevilerin varlığı bağnazlığa karşı kaledir. Ne güzel Hz. Ali’yi seviyorlar, ne güzel ehli beyti seviyorlar. Hz. Ali’yi ve Ehli Beyti seveni kim sevmez?

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2018> Daha Fazla

Aleviliği gerçekten tanıyan herkes Alevilere hayran olur. Alevilik olgunluk ve sevgi demektir. Bağnazlığa kapıyı kapayan, Hz. Ali’ye, ehli beyte, peygamberimize ve hepsinin üstünde Allah’a aşkla bağlı insanlardır. Aleviler sanatçı ruhlu ve delikanlı insanlardır. Aleviler aleyhinde konuşanları kimse kaale almasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2018> Daha Fazla

Alevi demek Allah’ı seven, Hz. Ali’ye aşık demektir. Hayvanlara, bitkilere, insanlara her şeye kalbinde aşk duyan, bağnazlıktan hoşlanmayan, Kuran Müslümanlığını seven insanlar demektir. Alevilerin varlığı Türkiye için büyük bir nimettir. Allah onları cennette de dünyada da aziz etsin. Alevi kardeşlerimizi çok seviyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

Aleviler candır. Benim arkadaşlarımın çoğu Alevi’dir. Alevi demek aşık, Allah’ı seven, sevgi insanı demektir. Aleviler erdemli, arif insanlardır, nezihtirler. Alevi kardeşlerimiz Türkiye’nin süsüdür, onları çok seviyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Aleviler Allah'ı çok seven, yüksek vicdana sahip sevgi insanlarıdır. Alevilerdeki derin iman ruhu bir çok dindar görünen insanda yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Aleviler konusunda bazı kesimlerde ciddi bir cehalet var. Aleviler bağnazlığa karşı, çok temiz, sevgi dolu, nezih, baştacı insanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Aleviler Kuran Müslümanıdır, anti yobazdır, sevgi insanıdır. Alevilerin kıymetini bilmeyenleri kardeşlerimiz hiç dikkate almasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kardeşlerimizi Alevi ve Kürt olduğu için dışlayan insanlar kendi ahlaksızlıklarını ortaya koymuş oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Aleviler sevgi insanıdır. Aleviler insanı, bitkiyi, hayvanı severler. Alevilerin aydınlığı bağnazlığa karşı güzel bir kaledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

Alevi demek Hz. Ali'ye aşık yiğit demektir. Aleviler Allah'ı çok seven, özgür düşünen, sahabe İslamı'na özlem duyan derin insanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2017> Daha Fazla

Her zaman söylüyorum Aleviler candır. Sanatçı ruhludurlar, ariftirler, tefekkürleri zengindir, bağnazlığa karşı bir kaledirler, sevgi insanlarıdır. Aleviler aleyhinde konuşanlar bilgisizliklerinden ve sevgisizliklerinden bu konuşmaları yapıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2017> Daha Fazla

Binali Yıldırım çok güzel ahlaklı ve sevgi dolu bir insan. Alevi kardeşlerimize gösterdiği sevecenlik de çok güzel. Hep güzel makamlarda olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2015> Daha Fazla

Mehdi sevgisi Alevilerde ve Şiilerde çok coşkuludur. Delicesine bir sevgidir. Sünnilerde gereksiz bir sükunet var, o iyi bir şey değil. Bunu düzeltmeleri lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2015> Daha Fazla

Aleviler çok aklı başında insanlardır. Onlar olgunluğun, derinliğin üstatlarıdır. Alevi’den komünist çıkmaz. Alevi Allah aşığıdır, ariftir. Dolayısıyla oyuna gelmez, Alevi’nin kişiliği yüksektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2015> Daha Fazla

Osmanlı ordusunun tamamı Bektaşi’ydi. Osmanlı padişahlarının birçoğu da Bektaşi’ydi. İnsanlık, sevgi, güzellik, derinlik Bektaşiliğin ve Aleviliğin ruhunda hâkimdir. Enaniyet bilmezler. Terslik bilmezler. Bağnazlarda müthiş bir enaniyet vardır, birçoğunda büyük bir azgınlık vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2015> Daha Fazla

Bektaşilik bilinmiyor Türkiye’de o kadar, Alevilik bilinmiyor. Muhteşem bir bakış açısıdır. Onlar çok güzel sevgi öğretmenleridir. Dostluk ve kardeşlik öğretmenidirler. Onların sohbetine doyum olmaz, muhabbetleri çok güzeldir. Meclisleri güzeldir, hitabetleri güzeldir. Olgunluğun, insanlığın, derinliğin aklını sırrını bilen insanlardır, mübarek, muhteşem insanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2015> Daha Fazla

Alevilik sevgidir, kardeşliktir, barıştır, yiğitliktir, delikanlılıktır, aslanlıktır. Alevilik sevgiyi çok güzel anlatan, aşkı çok güzel anlatan bir sistemdir. Derinlik vardır Alevilik’te.
Alevilik adı üstünde, aslanlıktır. Hz. Ali (ra)’ı bir insan seviyorsa ben onu daha çok severim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2014> Daha Fazla

Aleviler candır. Alevi özgür düşünür, samimi düşünür. Kıskanç değildir, haset değildir. Sevgi doludur. Muhabbet ehlidir, gönül ehlidir. Candır onlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2014> Daha Fazla

Alevi kardeşlerimiz efendiler efendisi, bayağı güzel ahlaklılar, çok nezihler. Çok dışa dönüktürler, bağnazlığa karşıdırlar, sevgi doludurlar nezaketlidirler, çok efendidirler, çok olgundurlar, ariftirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2014> Daha Fazla

Alevilik candır, güzelliktir, ruhtur, sevgidir, aşktır. Alevi kardeşlerimiz İslam aleminin süsüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2013> Daha Fazla

Alevilik güzellik demektir, sevgi demektir, şefkat demektir, dostluk demektir, halimlik demektir ve bağnazlığa karşı tavır demektir. Dolayısıyla Alevi kardeşlerimiz nereye gitseler bir güzellik götürürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2013> Daha Fazla

Cemevleri nur gibi insanların bulunduğu, Allah’tan, Kuran’dan, İslam’dan bahsedilen, sevgi insanlarının yaşadığı nur mekanları, güzellik mekanlarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2013> Daha Fazla

Aleviler çok değerli insanlar. Onların sohbeti, sözü kalbe ferahlıktır. On dakika sohbetlerine katılanlarda manevi hal meydana gelir. Sevginin, merhametin, barışın, kardeşliğin mürşitleridir onlar, kavgaya şiddetle karşıdırlar.
Aleviliğin en güzel yönlerinden biri de bağnazlığa kesinlikle karşı olmalarıdır.
Aleviler Hz. Ali (ra)’ı coşku ile severler. Dedelerin büyük bölümü de seyittir, Peygamberimiz (sav)’in neslindendir. Değerlerini bilmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2013> Daha Fazla

Aleviler Mehdi (as) aşığıdır, Ehl-i Beyt aşığıdır, Hz. Ali (ra) aşığıdır. Laik görüşü savunurlar. Bağnazlığa karşıdırlar. Bazı Sünniler çok bağnazdır. Çok sevgisizler. Ama aralarında iyileri de çok fazla tabii. Yapılacak şey Mehdiyet eğitimidir. Kuran’a bağlı eğitimdir. Sahabe İslam’ının anlatılmasıdır. Sahabe ruhunun yansıtılmasıdır. Şefkat, merhamet, muhabbet anlayışının geliştirilmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2013> Daha Fazla

Aleviler candır ve çok dindardır Aleviler. Bir kere, sevgiye ve sanata ruhları çok açıktır. Sanata ve sevgiye ruhu açık insanın Allah’a ne kadar coşkulu sevgisi olur bir düşünün oradan. Allah’ı coşkunca sevdikleri için sanata olan sevgileri oluyor ve Peygamber (sav)’e aşıktır onlar, Hz. Ali (r.a)’a aşıktırlar. Aleviler Türkiye’nin, dünyanın süsüdür, nurdur onlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2013> Daha Fazla

Alevilik üstündür, soylu bir fikirdir, sevgidir, barıştır, kardeşliktir, iyilik, güzelliktir, estetiktir. Anadolu insanının erdemini, arif kişiliğini, derin ruhunu ifade eden bir ruh halidir Alevilik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2013> Daha Fazla

Alevi kardeşlerimize çok sahip çıksınlar. Onlar candır, çok güzel insanlardır, sevecendirler, hep sevgi üzerinde durur onlar. Bağnazlığa karşıdırlar. Ufukları geniştir, laiktirler. Laikliği savunurlar. Dinde baskıyı kabul etmezler. Her yönden mükemmel insandırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2013> Daha Fazla

Hz. Ali (ra)’ın bütün evlatları Ehli Beyt'tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

Alevi, Allah’a aşıktır, Peygamber (sav)’e aşıktır, Hz. Ali (r.a)’a aşıktır. Kalp ehlidir. Onun için onların kalbine Allah güzel sözler ilham ediyor. Mesela Alevi deyişleri nefis, muhteşem. Alevi türküleri muhteşem. İnsan dinlemeye doyamıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2013> Daha Fazla

Alevi demek Allah aşığı demektir, Hz. Ali (ra) aşığı demektir, Ehli Beyt aşığı demektir. Sevgi dolu insan demektir. İnsanları sever, çocukları sever, yaşlıları sever, müziği sever, güzel sözler eder, hikmetli konuşur. Kavgacı değildir. Barış insanıdır, hikmet insanıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Alevi ve Sünni’yi birbirine düşürmeye kalktılar. Dedik ki, “Biz Alevileri canımız gibi seviyoruz.”“Şiileri canımız gibi seviyoruz, Vahabileri canımız gibi seviyoruz onlara da söz ettirmeyiz” dedik. O mantığı da kırdık. Bu kararlılıkla her gün yeni bir yol, her gün yeni bir atak oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2013> Daha Fazla

Esad'ı kurtaralım oradan, Türkiye’ye getirelim. Suriye’de Alevi kardeşlerimiz iktidar olsun. Alevi demek, Mehdi aşığı demektir. Alevilere, Mehdi (as) denildi mi çılgına dönerler sevinçten.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2012> Daha Fazla

Alevilik adı üstünde Hz. Ali’yi sevmek demek. Hz. Ali’yi sevmeyen zaten Müslüman değildir. Ehl-i Beyt’i sevmeyen adam Müslüman değildir. Dini, imanı yoktur öyle adamın.
Bağnazlığa karşıdır Aleviler koçyiğittir, delikanlı, kabadayıdır Aleviler. Herhangi bir yerde Alevilerin kılına dokunmaya kalkarlarsa gök kubbeyi tepelerine geçiririz. Hiçbir yerde eşkıyalık, psikopatlık yaptırmayız.
Alevi demek Allah aşkıyla divane olmuş insan demektir, Allah aşkıyla coşmuş insan demektir. İnsanı severler, hayvanları severler, bitkileri severler. Hacı Bektaş’ın bir resmi vardır aslanla, ceylan kucağında o sevgiyi ifade eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2012> Daha Fazla

Alevilik bir nurdur. Sevgidir, muhabbettir, dostluktur, iyiliktir, güzelliktir Alevilik, anlamı budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2012> Daha Fazla

Alevi kardeşlerimiz candır, çok güzel ahlaklıdır, çok nezih, cesur, vefalı, ince düşüncelidirler. İnsan sevgisiyle doludurlar. Hayvan sevgisi, bitki sevgisi, tabiat sevgisi Alevi kardeşlerimizde çok güzeldir, çok incedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Aleviler tertemiz kardeşlerimizdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2012> Daha Fazla

Alevilikte insan sevgisi çok önemlidir. YOBAZLIĞA KARŞI DA BETON GİBİ BİR SİSTEMDİR ALEVİLİK. Yobaz ruhunda ne vardır? Sevgisizlik vardır. Anlayışsızlık vardır, şekilcilik vardır, kabalık vardır, münafıklık vardır, üçkağıtçılık vardır, dürüst olmama vardır, derinlik yoktur. Alevilikte sevgi, derinlik, tutku, incelik alabildiğine güzel, alabildiğine hoştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ağustos 2012> Daha Fazla

Kadın baş tacıdır Alevilerde; çok severler, çok hürmet ederler, çok nezaket gösterirler. Onurlarına, iffetlerine çok düşkün bir topluluktur Aleviler. Sünni kardeşlerimiz de öyledir ama her toplumun içerisinde bir yobaz takımı oluyor.
Alevilerin hanımlara karşı çok sevgileri vardır. Mesela hanımların özgür olması yönünde tavırları çok candandır. Hanımlar beylerle aynı ortamda olur semahta. Bir kısım yobazlar gibi kadınları aşağılamazlar.
Çok olgundur Aleviler. Aklı oturmuş, makul düşünen, yobazlığa karşı çok güzel mücadele etmesini bilen ve sevgiyi çok coşkun yaşayan insanlardır. Hep dost canlısıdırlar. Sözleri güzeldir, konuşmaları güzeldir, hitabetleri güzeldir. Birbirlerini çok severler.
Alevi kardeşlerimiz her yere güzellik saçan, sevgi dolu insanlardır. İnsan, hayvan, bitki sevgisi ve derinlik Aleviliğin muhteşem güzelliklerindendir. Mehdiyet devrinde Alevi kardeşlerimiz son derece rahat, huzurlu olacaklardır, sevinç içerisinde olacaklardır.
Alevilik sevginin, şefkatin, merhametin, güzelliğin, dostluğun, derinliğin bir ifadesidir. Yobazlığa ve yobaz kafaya karşı da Alevi kardeşlerimiz bir kaledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

Alevilik Hz. Ali'yi sevmektir, güzelliktir, barıştır, akılcılıktır, yobazlığa karşı olmaktır, Resulullah (sav)'i sevmektir, Allah aşkı ile yanmaktır, ince düşünmektir, sevgiyi ön plana almaktır, sevgiyi esas yapmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2012> Daha Fazla

Aleviler sevgi doludurlar, muhabbet doludurlar. Çok kibar, efendi insandırlar. Şefkatli ve koçyiğit delikanlı olurlar ayrıca. Onurludurlar. Yani yüzyıllardan beri bu karakterleri vardır. Onun için ALEVİ KARDEŞLERİMİZİN KILINA DOKUNANIN GÖKKUBBEYİ BAŞINA GEÇİRİRİZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Temmuz 2012> Daha Fazla

Cami aynı zamanda cemevidir. Adı üstünde cem edilen yer. Cemevinde de isterse gider namazını kılar, camide de Alevi kardeşim isterse namazını kılar, sohbet de eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2012> Daha Fazla

Alevilik demek, Hz. Ali'yi sevmek, aşk insanı olmak demektir, Allah'ın yarattıklarını sevmek demektir, Allah'ı sevmek, Resulullah (sav)'i sevmek, Ehli Beyt-i sevmek demektir. Coşku demektir. Hayvanları, bitkileri hepsini sever Aleviler. Ve hepsi delikanlı, koçyiğittir.

> Daha Fazla

Şii, Alevi, Bektaşilere nefretle yaklaşmak zulümdür. Ehl-i beyt sevgisi bir güzelliktir.
Dünyadaki bütün hastalıkların kökeni ya strestir ya da korkudur. Kuran ise bunların hepsinin çözümüdür.
Alevilere söz söyletmem, onlar Hz. Ali (a.s.) aşığıdır.
Cemevleri Müslüman kardeşlerimizin ibadethanesidir. CEMEVLERİNİ TAŞLAYAN, CAMİYİ DE TAŞLAR.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top